6 Ocak Ayaklanmasının Yıldönümünde Birleşik Cephe Anahtardır! Eylem Çağrısı

Biden ve Demokratların 2020 seçimlerindeki zaferi faşizmin yükselişini durdurmadı ve durduramadı. Toplumda faşistleri durdurabilecek güce sahip tek grup işçi sınıfıdır.

Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’yi faşist bir yapıya dönüştürmeye yönelik sistemli çabaları, 2024’te seçimlerin geçersiz sayılmasına zemin hazırlayacak. Trump’ın komplo teorileri, Cumhuriyetçi Parti’de Trump’a sadık olmayan herkesi tasfiye etmek için bir turnusol testi olarak kullanılıyor.  Bunlar, faşist bir devralma yönünde hareket etmenin kaçınılmaz sonucuyla siyasi manzarayı aşırı sağa doğru hareket ettirir.

Faşizmin yükselişi yalnızca varoluşsal bir tehdit değil, aynı zamanda ABD’de ve uluslararası alanda işçi sınıfı ve ezilenler için korkunç sonuçları olan gerçek bir tehdittir. Trump ve suç ortaklarının iktidarı almasına izin verilirse, demokratik normları kapatmaya çalışacaklar ve herhangi bir örgütlü direnişi yok etmek için faşist örgütlerle ittifak halindeki devlet kurumlarını kullanacaklar ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faşist bir yönetim kuracaklar.

Grev, protesto, grev gözcülüğü ve siyasi örgütlenme hakkı, polisin, faşist grupların ve ordunun doğrudan saldırılarıyla derhal tehdit edilecektir.  Trump’ın orduyu Black Lives Matter protestolarını ezmeye çağırma çabası, muhalefeti bastırmada olağan hale gelecekti.

Demokratlar faşizme doğru kaymayı durduramıyor ve durdurmak istemiyorlar.   Biden Yönetimi, bağımsız bir işçi sınıfı siyasetinden olmadığı gibi, aslında 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimine öncülük eden ve önde gelen komplocuların siyasetiyle uyumlu olduklarından,  bunların herhangi birine karşı hukuki bir suç duyurusunda bulunmayı reddetti.  Ayrıca, pandeminin maliyetlerini, kapitalistlerin yarattığı krizin bedelini, emekçi  halka ödetmeye zorlayıp, bizim üzerimize yıktı.

Her iki kapitalist parti de kendini ne pahasına olursa olsun finansal elitin zenginleşmesine adamıştır.  Her iki taraf da ABD emperyalizminin çöküşüne militarizmin ve polis baskısının tırmandırılması ve gazeteci Julian Assange’ın hapsedilmesi ve işkence edilmesi de dahil olmak üzere demokratik haklar ve basın özgürlüklerine yönelik saldırılarla yanıt verdi.  Askeri bütçe şu anda yılda 768 milyar dolar; kesinlikle bu para, işçilerin işe gitmesine gerek kalmadan barınma ve işsizlik sigortası için ödemeye gidebilirdi, şimdi kontrolden çıkmış bir salgın olan hastalığın yayılmasını sınırlayarak işçi sınıfını güvende tutardı.

ABD’nin yoksullaşması ve sanayisizleşmesi, kapitalistlerin yurtdışında daha fazla kar elde etmelerini sağladı ve içeride emeğe karşı savaşı teşvik etti.  Bu, halk sağlığı sisteminin çökmesine ve ABD’de 800.000’den fazla kişinin ölümüne ve dünya çapında milyonlarca insanın Amerikan kapitalizminin başarısızlığını ortaya koymasına izin verdi.  Biden’ın pandemiyi ele alışı, yönetimini milyonlarca insanın gözünde meşruluğunu yitirmesine ve Demokrat partinin iflasını bir kez daha ortaya çıkardı.

Faşizmin yükselişini ve Trump’ın olası faşist diktatörlüğünü yalnızca demokratik haklarını savunmak için savaşan milyonlarca emekçiden oluşan kitlesel örgütlenme kesin olarak yenebilir.

Genişleyen sınıf ayrımı ve işçilerin baskıcı koşullara karşı artan öfkesi, ülke çapında Columbia Üniversitesi, Volvo, Kellogg, UMWA Warrior Met, Kaiser IUOE mühendisleri ve sağlık çalışanlarında büyüyen bir grev dalgasına yol açtı.

Vermont AFL-CIO’nun (Amerika’nın işçi sendikaları konfederasyonu) darbe girişimi ve ayaklanma tehdidine ilişkin seçim uyarısından önce yaptığı genel grev çağrısı, o zaman için acildi ama bugün için daha da acil.  Genel grev çağrıları, darbe girişimine haklı bir yanıt  oldu.  Faşist tehdit, özellikle bu tehdidi yapanların suçlarının sonuçlarıyla yüzleştirilmedikleri için gücünü yitirmedi.

Sendikalar, işçiler ve işçi örgütleri artık faşizme karşı ulusal ve uluslararası birleşik cephe hareketlerini örgütlemek ve oluşturmak için çalışmalıdır.

Mücadelelerimizi küresel olarak birbirine bağlamak için her ülkedeki işçileri savunmak için uluslararası bir işçi sınıfı hareketine ihtiyacımız var.

Bu, dünya çapında çok uluslu şirketlere ve küresel kapitalistlere karşı savaşan işçileri savunmak için küresel eylem günleri anlamına geliyor.  Bu, ABD militarizmine karşı çıkmak ve dünya çapında hakları için savaşan işçileri desteklemek ve örgütlemek anlamına gelir.

Kapitalist kriz derinleştikçe, faşist güçler ve onların destekçileri, işçi sınıfındaki bölünmeleri körüklemek için ırkçılığı ve militarizmi kullanıyor.  İşçiler ve örgütleri ırkçılığın, cinsiyetçiliğin, yabancı düşmanlığının ve homofobinin yayılmasıyla mücadele etmelidir. İşçiler göçmenlere yönelik saldırıları durdurmalı ve hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından Çin ve Rusya’ya yönelik savaş çığırtkanlığı propagandasına karşı çıkmalıdır. Emekçileri fabrikalarda, okullarda ve diğer işyerlerinde geniş çapta örgütlenmeye, haklarını savunabilecek ve yeni bir faşist darbeye karşı koyabilecek örgütler kurmaya çağırıyoruz.  Faşist bir darbeyi durdurmak için genel grevler, konut işgalleri, kira grevleri, savunma görevlileri ve kitlesel işçi sınıfı örgütlerinin oluşumu kritik öneme sahiptir.

Onaylayanlar

Birleşik Cephe Komitesi İşçi Partisi, Sınıf Bilinci, İşçi Devrimci Partisi (Namibya), Özgürlük Sosyalist Partisi, Dördüncü Enternasyonal için İrtibat Komitesi ve ulusal grupları: Tutarlı Demokratlar (Büyük Britanya) Liga Comunista (Brezilya) Tendencia Militant Bolchevique ( Arjantin) Sosyalist İşçiler Birliği (Amerika Birleşik Devletleri), Ian Donovan

Davey Heller

Davey Heller is a Trotskyist from Melbourne and long-time campaigner for Left-wing causes including anti-war, refugee rights, environmental protests and workers' struggles. He is a former secondary teacher who studied history at Monash University and currently works in the environmental field. You can follow him on Twitter at @socialist_davey

Leave a Reply

%d bloggers like this: